Vážení přátelé Antiky!

Jedním z hlavních cílů antického festivalu Gladius je pomoci výstavbě a údržbě archeoskanzenu Curia Vitkov, v jehož areálu se tradiční festival odehrává. Akci pořádají neziskové organizace a s ohledem na finanční krizi téměř bez podpory sponzorů. Proto jsou i naše prostředky určené na propagaci této ojedinělé akce poměrně skromné a jen díky partnerům z médií je situace o něco lepší. Proto se obracíme i na Vás, potenciální pomocníky.

Jak můžete pomoci antickému festivalu Gladius?

Máte-li tu možnost a prostředky, uvítáme zejména pomoc s propagací akce. Naše prostředky nám bohužel neumožňují výrobu a distribuci takového množství plakátů a letáků, abychom pokryli vzdálenější okolí o pronájmu plakátovacích ploch ani nemluvě. Proto se obvykle soustředíme na propagaci hlavně v Libereckém kraji. Často nám ale pomáhají různí dobrovolníci s tiskem a distribucí menších plakátů a letáků i v jiných, vzdálenějších městech a víme, že k nám na tuto akci pak i díky tomu jezdí diváci z celé ČR. Nenabádáme Vás tímto samozřejmě k ilegálnímu výlepu plakátů na místech, která k tomu nejsou určená, jako zastávky MHD nebo nepronajatých plakátovacích plochách. Ze zkušenosti ale víme, že pomůže i plakát v místním obchodě, na pracovišti (jde-li to) nebo leták ve schránce, přiložený k novinám v trafice, rozdaný kolegům aj.

Za tuto činnost Vám toho bohužel nemůžeme mnoho nabídnout - maximálně, jste-li firma, můžeme zveřejnit Vaše logo mezi partnery apod. Je to tedy spíše nabídka Vám jednotlivcům, které naše činnost zaujala, oslovila a máte chuť a možnost nám nějak pomoci.

Zde si můžete stáhnout plakát k vytištění:

Jedná se o PDF soubor ze kterého lze tisknout plakáty:

Budou doplněny:

Pomozte nám s propagací!

 

Návrat