Celý program proběhne pouze v sobotu 25. 5. 2019

Zahájení programu v 11:00 hodin. V průběhu programu můžete sledovat nebo se účastnit dobového života v římském nebo barbarském táboře. Každou celou hodinu se Vám pak v centru hradiště předvede krátké vystoupení na různá témata. Co tedy budete moci vidět?

  • výstroj, výzbroj a vojenské umění legionářů, Keltů, Germánů a možná i Skytů!
  • dražba otroků, výběr gladiátorů nebo poprava
  • Slavnostní vojenská přísaha legionářů
  • Seznámení se s vybraným starověkým řemeslem v římském i barbarském (skatském) táboře
  • Kůň a jezdectví v Antice - ukázky starověkých postrojů, sedel aj. na koni.

15:00 - Sedm statečných

  • Společné hromadné vystoupení Legionářů, Keltů, Germánů, Gladiátorů.

Pro děti bude připravena celodenní hra, během níž budou moci obejít všechna ležení - legionářů i barbarů a po splnění úkolů které tam na ně čekají (výcvik legionáře, práce římského inženýra, střelba z balisty, rozpoznávání kožešin, příprava stravy...), získají diplom římského občana! Ty nejlepší pak oceníme zvláštní odměnou!

 

V ceně vstupného máte dále možnost prohlédnout si celý budovaný (raně středověký) archeoskanzen Curia Vítkov v jehož areálu antický festival Gladius tradičně hostuje a dozvědět se něco o tomto unikátním projektu i občanském sdružení, které jej realizuje. Pokud Vás na akci cokoli zaujme - lidé, výstroj, výzbroj, historie, stavby etc. nebojte se ptát, jsme tu pro Vás!

Pokud dostanete během představení hlad nebo jen chuť na něco pečeného, žízeň či chuť zakoupit si třeba domů lahev medoviny, bude o vás postaráno v táborové taverně a přilehlých stáncích s občerstvením.

 

Program akce

 

Návrat