Germánské štíty se nám v archeologickém materiálu málokdy zachovají, obvykle jde tedy o nálezy z bažin v severním Německu a Dánsku. Příkladem je také štít z thorsbjerského votivního nálezu, který spadá však až do 3. stol n.l. Germánský štít byl vyráběn buď z proutí potaženého surovou kůží, nebo z prkýnek spojených k sobě klihem. Prkenné štíty byly ještě na okrajích zpevněny kováním. Tvary germánských štítů můžeme najít na antických vyobrazení. Známe tak štíty okrouhlé, oválné a podlouhlé šestiúhelníkové - od průměru 50 cm až po délky okolo 1m. Jezdecké štíty byly nejspíše o něco menší.

štít štít

Germánské štíty byly obvykle pestrobarevně pomalované, jak nás o tom informuje Tacitus, přičemž nejoblíbenější barvou byla červená. Germáni také pomalování štítu přikládali magické účinky a nejspíše i každý kmen měl svoje příznačné barvy. Štíty měly uprostřed puklice, které chránily ruku držící štít a zároveň sloužily k odrážení úderů. Tyto puklice byly zprvu v předdřímském období ještě dřevěné nebo proutěné (obr.2), později je Germáni začali kovat ze železa. První železné puklice jsou zploštělých polokulovitých tvarů, které svojí podobou vycházejí zřejmě ještě z puklic dřevěných a proutěných.

umba

Ve starší době římské, a tedy i v horizontu Marobudovy říše, se ovšem používalo již více typů puklic. Známe jednoduché polokulovité puklice, puklice kónické, profilované různě do špice a dále puklice s tyčkovitým výstupkem (obr.3 a,d,e,f). O něco pozdější jsou typy oblých puklic a puklice s knoflíkovitým zakončením, které jsou mladší (obr.3 b,c). Puklice byla ke štítu připevněna čtyřmi až šesti železnými nýty. Z druhé strany bylo do  kruhového nebo oválného otvoru pod puklicí vloženo madlo (manipul) pro držení štítu. Držadlo bylo ze dřeva oblého tvaru a zpevněno bylo železným kováním, které vybíhalo nad a pod držadlo a zpevňovalo navíc podélně štít (viz.obr.4). Kování bylo přichyceno dvěma až čtyřmi nýty a mohlo být různě zdobeno a tvarováno. Jednotlivé technologie výroby štítu se určitě lišily a ani u nálezů nemáme doložena vždy všechna výše zmiňovaná kování. Dřevěné štíty často nebyly ani potahovány kůží; Tacitus nás doslova informuje o tom, že: „… ani štíty Germánů nejsou pobity železem nebo potaženy koží, nýbrž jsou to pleteniny z proutí nebo tenká, barvou natřená prkénka.“ Tento údaj nemá jistě obecnou platnost, jak nám dokazují archeologické nálezy, ale vypovídá o celkové subtilnosti germánských štítů, v porovnání s těžkými štíty legionářů, nebo štíty keltskými.

štíty

Výstroj a výzbroj - štíty

 

zpět Úvod Dále