Germáni

Horizont Marobudovy říše s vazbou na bitvu v Teutoburském lese

Napsal Zoro

Pozn. - obrázky v textu jsou jen orientační. Průběžně doplníme citace a některé nahradíme lepší kvalitou.

Tato syntetická práce vás má obeznámit v základních rysech o fungování a výbavě germánských vojsk na našem území v době krále Marobuda. Cílem tedy není celkový pohled na germánskou společnost, řemesla a jejich vývoj, ale co nejucelenější shrnutí faktů o germánského válečnictví s důrazem na podklady a prameny, ze kterých tyto naše poznatky pocházejí. Cílem práce tedy bude postupně rekonstruovat přibližný vzhled germánského válečníka marobudových vojsk, tedy období, které se na našem území kryje s bitvou v Teutoburském lese v roce 9. n.l.

Obsah:

Germánské vedení války a válečnictví

•  Svolání vojska
•  Bojová formace, taktika a způsob boje
•  Boj v lese
•  Germánský bojovník starší doby římské
•  Jezdci a kůň

Zbraně a výstroj

•  Štít
•  Kopí, framea, oštěp
•  Meče jednosečné i dvousečné
•  Opasky a přezky
•  Ostruhy

Germáni České kotliny v letech kolem zlomu letopočtu a do pol. 1.stol.

 

Úvod Dále